विश्वात्मा भगवान सदाशिवको उपासना
अध्यात्म

विश्वात्मा भगवान सदाशिवको उपासनाभगवान शिव गुरु हुनुहुन्छ, शिव देवता हुनुहुन्छ, शिव नै प्राणिहरुको बन्दु हुनुहुन्छ, शिव नै  आत्मा र शिव नै जिव हुनुहुन्छ । शिव भन्दा दोस्रो केहि छैन । भगवान शिवको उद्देश्यले जे दान, जप र होम गरिन्छ, उसको फल अनन्त हुन्छ । यही समस्त शास्त्रको निर्णय हो । त्यही जिव सफल हुन्छ, जो भगवान शिवको स्तुती गर्दछ । त्यही मन सार्थक हुन्छ, जो शिवको ध्यानमा मग्न हुन्छ । त्यही कान सफल हुन्छ, जो शिवकै कथा श्रवण गर्नमा उत्सुक रहन्छ । र त्यही दुइ हात सार्थक हुन्छ जुन भगवान शिवजीको पुजा गर्दछ । त्यही नेत्र धन्य हुन्छ, जो भगवान महादेवजीको पुजाको दर्शन गर्दछ । त्यही मष्तस्क धन्य हुन्छ जो शिवको सामुने झुक्दछ । त्यही पाउ हरु धन्य हुनेछन जो भक्तिपूर्वक शिवको क्षेत्रमा सदा भ्रमण गर्दछ । जसको सम्पुर्ण इन्द्रिय भगवान शिवको कार्यमा लागी रहेको हुन्छ उहि संसार सागरबाट पार हुनेछ र भोग तथा मोक्ष प्रााप्त गर्दछ । जसको हृदयमा भगवान शिवको लेशमात्र पनि भक्ति हुन्छ त्यही महापुरुष समस्त देहधारिहरुको लागी वन्दनीय हुन्छ । 

शिव को अर्थ कल्याण हुन्छ,शुभ र मंगलयुक्त हुन्छ । जीवनलाई पुर्णता दिनलाई शिवनै अग्रणी हुनुहुन्छ किनकि भोग र मोक्ष दुवै प्रदान गर्ने शिव अौघडदानी हुनुहुन्छ । सबैपाप बाट मुक्त गराएर जो क्षण भरमै भक्तलाई अभय वर दिनुहुन्छ, आशुतोष हुनुहुन्छ, जो भक्तको इच्छा पुर्ण गर्नमा अग्रणी हुनुहुन्छ, त्यसैले ईश्वर " शंकर " लाई " भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव " भनेर भनियको छ ।

सर्वव्यापक हुँदाहुँदै पनि कहीँ कसैलाई देखिनुहुन्न,यस्ता परब्रह्म परमेश्वर महादेवको गुणको वर्णन गर्न असमर्थ छु । यस्ता परमेश्वर शंकरलाई कोटि-कोटि नमन ।

" असित गिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे

सुरतरुबरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी ।

लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति " ।।

अर्थात यदि सम्पुर्ण सागरको मसी बनाएर समस्त वन जंगलको लेखनीले शारदाले जीवनभर परब्रह्म पशुपतिनाथ परमात्मा को गुण लेखे पनि हजुरको गुणको वर्णन गर्न असम्भव हुन्छ ।

पशुपतिनाथ परमात्माले हामि सवैको कल्याण गरुन ।

जय देश ।