को हुन श्रीकृष्ण ? 

अध्यात्म

को हुन श्रीकृष्ण ? - - - सुरेन्द्र गौतम
"म अजन्मा हु, मेरो दिब्य शरीर अबिनाशी छ र म सबै प्राणीहरूको स्वामी हू तैपनि प्रत्येक युगमा म वास्तबिक दिब्य स्वरुपमा प्रकट हुन्छु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ४-६

"जहा जहा र जहिले जहिले धर्मको पतन र अधर्मको उन्नति हुन लाग्दछ, त्यस समय र त्यस ठाउमा मैले अवतार लिन्छु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ४-७

"समस्त प्राणीहरुका उद्गम श्रोत मेरा यिनै दुई शक्ति (परा शक्ति र अपरा शक्ति) हुन्। यो जगतमा भएका सम्पूर्ण भौतिकता र आध्यात्मिकता एवं तिनको उत्पत्ति र प्रलय दुबै अवस्थाको कारण मै हू भन्ने जान" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-६

"म भन्दा ठुलो कुनै सत्य छैन। जसरी मोतिका दाना धागोमा उनिएका हुन्छन त्यसैगरी सबै कुरा ममाथि नै आश्रित छन। " 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-७

"म जलको स्वाद हू, सूर्य-चन्द्रको प्रकाश हू, बैदिक मन्त्रमा ॐ-कार हू, म आकाशमा ध्वनि हू र मानिसमा शक्ति र सामर्थ्य हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-८

"म पृथ्वीमा बिध्यमान सुगन्ध हू र अग्निको ताप वा उष्मा हू। म सम्पूर्ण जीबहरुको जीवन र सम्पूर्ण तपस्वीहरूको तप हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-९

"म नै सम्पूर्ण अस्तित्वको मूल बीज हू। बुद्धिमानहरूको बुद्धि र सबै शक्तिमान पुरुषहरुको तेज पनि म नै हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-१०

"म बलवानहरूको काम र उत्तेजना बिहिन बल हू। म त्यो कामवासना हू जुन धर्मको शिद्धान्त बिरुद्ध छैन।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-११

"सत्व,रज र तम यि तीन गुणले मोहग्रस्त भएको यो सन्सार गुणातीत र अबिनाशीरुपी मलाई चिन्न असमर्थ छ" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-१३

"श्रद्धाले पूर्ण भएर कसैले देवताको पुजा गर्दछ र ईच्छापूर्ति गर्दछ भने यी सबै लाभहरू मैले नै प्रदान गर्दछु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-२२

"मलाई राम्रोसंग नचिन्ने बुद्धिहिन मानिसहरू म परमपुरुष श्रीकृष्णलाई पहिले निराकार भएको र अहिले साकार रुप धारण गरेर आएको भन्ने ठान्दछन। अल्पज्ञानी भएका कारण तिनीहरू मेरो परमअबिनाशी र सर्बोच्च प्रक्रितिलाई बुझ्न सक्दैनन।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-२४

"मूर्ख र अल्पज्ञानीहरूका लागि म सधै अदृश्य रहन्छु। तिनीहरूका लागि म आफ्नो योगमाया शक्तिद्वारा आच्छादित(छोपिएको) छु तसर्थ म अजन्मा र अबिनाशी हू भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा हुदैन।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-२५

"म भगवान भएको नाताले भुतकालमा घटेका, वर्तमान कालमा घटिरहेका र भबिष्यमा घटित हुने सबै कुरा जान्दछु तर मलाई कसैले पनि जान्दैन।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-२६

"शरीर त्याग गर्ने समयमा मानिसले जुन जुन अवस्थाको स्मरण गर्दछ त्यसले निश्चित रुपमा मृत्युपछि त्यही स्थिति प्राप्त गर्दछ।
जीवनका अन्त्यमा जसले केवल मेरो स्मरण गर्दै शरीर त्याग गर्दछ, त्यसले तत्काल मेरो स्वभावलाई प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन।
भक्तियोगमा श्रद्धा नगर्ने ब्यक्तिहरू मलाई प्राप्त गर्न नसकि फेरि जन्म र मृत्युको सन्सारमा फर्कन्छन्।"
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ८-६, ८-५,९-३

जसले मलाई परमेश्वर भनेर चिनेको छ, जसले मलाई नै भौतिक स्रिष्टिको नियन्त्रक मानेको छ र जसले मलाई देवताहरूका नियन्त्रक तथा सबै यज्ञहरूका बिधायक ठानेको छ त्यस्तो एकाग्रचित्त भएको ब्यक्तिले मलाई मृत्युकालमा जान्न र बुझ्न सक्दछ।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ७-३०

"यो समस्त ब्रह्माण्ड मेरो अब्यक्त रुपले ढाकिएको छ, सम्पूर्ण जीब ममा निहित छन तर म उनीहरू भित्र छैन।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-४

"तैपनि मद्वारा सृजित हरेक वस्तु मैमा स्थित हुदैनन्। मेरो योगशक्तिलाई हेर, म सम्पूर्ण प्राणीहरुको पालनकर्ता हू, सबै ठाउमा म व्याप्त छु तर पनि म जगतको अंश होइन, म त स्वयम सृष्टिको काराणस्वरुप हू" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-५

"जसरी सर्वत्र प्रवाहित हुने शक्तिशाली हावा आकाशमा स्थित रहन्छ त्यसैगरी सृष्टि भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू ममा स्थित रहन्छन भन्ने कुरा तिमीले बुझ।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-६

"कल्पको अन्त्यमा समस्त भौतिक सृष्टिहरू मेरो प्रकृतिमा प्रवेश गर्दछिन अनि फेरि अर्को कल्प शुरु हुदा तिनलाई म आफ्नो शक्तिद्वारा फेरि सृष्टि गर्दछु" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-७

"यो सम्पूर्ण दृश्यमान जगत मेरो अधिनमा छ्। मेरो ईच्छाद्वारा स्वचालित रुपमा यो सृष्टि बारम्बार प्रकट हुन्छ र मेरो ईच्छाले अन्त्यमा यसको विनाश पनि हुन्छ।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-८

"मलाई कर्महरूले बन्धनमा पार्न सक्दैनन्। म तटस्ठ छु र यी सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापहरूप्रति म सधै अनाशक्त छु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-९

"यो भौतिक सन्सार मेरो निर्दैशन अनुशार काम गर्ने मेरै एउटा शक्ति हो। त्यही शक्तिले गर्दा यी सम्पूर्ण चर-अचर प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन र त्यसैको शासनमा रहेर यो जगतको बारम्बार उत्पत्ति र विनाश हुन्छ।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-१०


"म मनुष्य रुपमा अवतिर्ण हुदा मुर्खहरू मेरो उपहास गर्दछन्। तिनीहरुले म परमेशवरको दिव्य स्वभावलाई बुझ्दैनन्।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-११

"म यस ब्रह्माण्डजो पिता, माता र आश्रयदाता र पितामह पनि हू, म नै जान्नयोग्य ज्ञेय वस्तु तथा शुद्धिकारक ॐ-कार हू। ऋगवेद, सामवेद अनि यजुर्वेद पनि मै हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-१७

"म नै सबैको लक्ष्य हू, पालनकर्ता हू, स्वामी हू, साक्षी हु, धाम हू, शरण लिने ठाउ हू र परममित्र हू। म नै सृष्टि र प्रलयको आधार हू, आश्रस्थल हू र अबिनाशि बीज पनि हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-१८

"मैले नै पृथ्विलाई ताप प्रदान गर्दछु, वर्षा गराउदछु अनि रोक्दछु। म अमर हू र साक्षात मृत्यु पनि हु। आत्मा र पदार्थ दुवै ममा छन।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-१९
"जो मानिस अरु देवताका भक्त छन र श्रद्धापूर्वक तिनको पूजा गर्दछन, वास्तवमा तिनले पनि त्रुटिपूर्ण(अज्ञानजन्य) तरीकाले मेरै पूजा गरिरहेका हुन्छन्।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-२३

"समस्त यज्ञहरूका एकमात्र भोक्ता र स्वामी म नै हू, अत: मेरो वास्तविक दिव्य स्वभावलाई जसले बुझ्दैन त्यसको अधोगति हुन्छ।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-२४

"म न कसैप्रति द्वेष गर्दछु, न कसैको पक्ष लिन्छु। म सबैप्रति समभाव राख्दछु तर जसले भक्तिपूर्वक मेरो सेवा गर्दछ, त्यो मेरो मित्र हो, त्यो मैमा रहन्छ र म पनि उसको मित्र हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता ९-२९

"मेरो उत्पत्ति र ऐश्वर्यलाई न त देवताहरू जान्दछन न त महर्षिहरूले जान्दछन किनभने म त हरेक दृष्टिबात ती देवताहरू र महर्षिहरूका पनि उत्पत्तिको श्रोत हु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-२

जसले मलाई अजन्मा, अनादि, सबै लोकका महान ईश्वर भनेर बुझेको छ त्यहि ब्यक्ति मानिसहरूमा मोहरहित हो र त्यहि ब्यक्ति सबै पापहरूबाट पनि मुक्त हुन्छ्।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-३

"बुद्धि, ज्ञान, सन्देह र मोहबाट मुक्ति, क्षमा, सत्य, ईन्द्रिय नियन्त्रण, मनको नियन्त्रण्, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, डर, निर्भयता, अहिन्सा, समता, सन्तोष, तप, दान, यश, अपयश लगायत जीबात्माका सबै गुण र भावहरू म बाट नै उत्पन्न हुन्छन्।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-४, १०-५

"सात जना महर्षिहरू, त्योभन्दा पूर्वका चारजना महर्षिहरू, मनुहरू (मनुष्य जातिका पूर्वज) सबै मबाट अर्थात मेरो मनबाट उत्पन्न भएका हुन र बिभिन्न लोकमा निवास गर्ने सम्पुर्ण जीबात्माहरू तिनीहरूबाट उत्पन्न भएका हुन्।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-६

"सम्पूर्ण आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतको उत्पत्तिको श्रोत म नै हु, हरेक वस्तु म बाट नै उत्पन्न हुन्छन्।" - भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-८

"म नै समस्त जीवात्माका ह्रिदयमा निवास गर्ने परमात्मा हु र म नै सम्पूर्ण जीवहरूको आदि, अन्त र मध्य पनि हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-२०

"आदित्यहरूमा म विष्णु हू, ज्योतिहरूमा म तेजस्वी सूर्य हू, वायुहरुमा म मरीचि हू र नक्षत्रहरुमा म चन्द्रमा हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-२१

"म वेदहरूमा सामवेद हू, देवताहरूमा म स्वर्गको राजा ईन्द्र हू, ईन्द्रियहरूमा म मन हू, र समस्त प्राणीहरूमा म जीवनशक्ति वा चेतना हू।"
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-२२

"सन्पूर्ण रुद्रहरूमा म शिव हू, यक्ष र राक्षसहरूमा म धनको देवता कुवेर हू, वसुहरुमा म अग्नि हू र सम्पूर्ण पर्वतरूमा म सुमेरु हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-२३

"सम्पूर्ण स्रिष्टिको आदि, मध्य र अन्त्य म हू।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-३२

"मैले आफ्नो एउटा मात्र अंशले सम्पूर्ण ब्राह्मन्डलाई धारण गर्दछु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १०-४२

"ब्रह्म जुन सम्पूर्ण भौतिक वस्तुको श्रोत हो, त्यस ब्रह्मलाई म नै गर्भस्थ गर्दछु जसले गर्दा जीबात्माको जन्म हुन्छ।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १४-३

"यस भौतिक जगतमा जति पनि जीबात्माहरू छन, ती सबैको बीजदाता पिता म नै हु।"
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १४-४

"म त्यस निराकार ब्रह्मको आधार हु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १४-२७

"बद्ध जगतका सबै जीबहरू मेरै शाश्वत अंश हुन्।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १५-७

"सम्पूर्ण विश्वको अन्धकार नाश गर्ने सूर्य म बाट नै प्रकाशित हुन्छ र त्यसै गरी अग्नि, चन्द्रमामा हुने तेज पनि मबाट नै उत्पन्न हुन्छन्।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १५-१२

"म प्रत्येक लोकमा प्रवेश गर्दछु र मेरो शक्तिले सबै लोकहरू आ-आफ्नो कक्षमा स्थित छन्। म चन्द्रमा भएर समस्त वनस्पतिलाई जीवनरस प्रदान गर्दछु।"
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १५-१३

"म समस्त जीवका शरीरमा रहने वैश्वानर वा पाचन अग्नि हू र मैले नै श्वास-प्रश्वास्युक्त प्राण वायुमा मिलेर चात प्रकारका खाधहरूलाई पचाउन्र कार्य गर्दछु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १५-१४

"म प्रत्येक जीवको ह्रिदयमा अवस्थित छु। मबाट नै स्म्रिति, ज्ञान र विस्म्रितिहरू हुन्छन्। म नै वेदरूद्वारा जान्न योग्य छु। निश्चय नै म वेदान्तको सन्कलनकर्ता हू र म नै समस्त वेदको ज्ञाता पनि हु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १५-१५

"म सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य भएको हुनाले च्युत र अच्तुत (क्षर र अक्षर) दुवैभन्दा पर छु र यस सन्सारमा र वेदमा पनि परमपुरुषका रुपमा विख्यात छु।" 
- भगवान श्रीकृष्ण गीता १५-१८

हरे कृष्ण ...