रामराज्यको मुल मन्त्र
अध्यात्म

रामराज्यको मुल मन्त्र


धर्तीमा कोहि दरिद्र नहोस, कोहि दरिद्रले दुख नपाओस । अर्थात दुखी दरिद्र बिहिन समाज होस । कोहि अबुझ नहोस, कोहि असक्षम नहोस, कोहि कतै लक्षण हिन नहोस, सबै एक आपसमा परस्पर मिलेर विकास गरुन, समृद्धिको गुन्जायस चारै तर्फ फैलियोस । सबै लोक एक अर्काको पोषक होस, कोहि कसैको भक्षक नहोस । सबै एक अर्काको रक्षक होस, मित्र होस । सबै एक अर्काको शुभचिन्तक होउन । सब एक अर्काको पुरक होउन । सामञ्यस्य, सामन्यस्य र ऐक्यमत नै मुल रुपमा उत्तम शाशनको लक्ष हो । बाघ र बाख्रा एउटै घाटको पानी पिउन, उनिहरु एक आपसमा मित्र होउन । मानिस मात्रमा नभई सबै पशु पक्षिं आदिमा मित्रवत व्यवहार होस ।  यहि नै वास्तविक रामराज्यको मुल मन्त्र हो, यहि वास्तविक धर्म राज्यको सुत्र हो,  जहा कुनै एक प्राणी एक अर्काको सत्रु नहोस ।