।। श्री शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम् ।।
अध्यात्म

।। श्री शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम् ।।
प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 

गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।

खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं 

संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥


जो सबै किसिमका सांसारिक भयबाट सधैँका लागि मुक्त गराइदिनुहुने र देवताहरुका स्वामी अर्थात अधिपति हुनुहुन्छ, जसले गंगाजीलाई आफ्नो जटामा धारण गर्नुभएको छ, जसको वाहन साँढे रहेको छ, जो अम्बिकाको स्वामी हुनुहुन्छ । तथा जसको हातमा खटवागं (प्राचिनकालको अस्त्र) , त्रिशुल, वरद (वरदान दिने) तथा अभयमुद्रा (दायाँ हात उठाई नडराउ भन्ने मुद्रा) रहेको छ, उहाँ संसारिक रोगबाट यथार्थ रुपमा मुक्त गराउने अद्धितीय औषधीस्वरुप ईश अर्थाच श्रीमहादेव म प्रातः स्मरण गर्दछु । 


शिव आत्मष्ट्कस्तोत्रको लागी यहाँ क्लिक गर्नु होला ।


प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं 

सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् ।

विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोSभिरामं

संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥२॥


जसको आधा अंगको रुपमा भगवती श्रीपार्वती रहनुभएको छ, जो संसारको सृष्टि, अवस्थिति र प्रलयको कारण अर्थात कारकतत्व हुनुहुन्च, आदिदेव हुनुनहुन्छ, विश्वको नाथ हुनुहुन्छ, विश्वविजयी र मनोहर हुनुहुनछ, उहाँ सांसारिक रोगबाट मुक्त गराउने औषधीको रुपमा रहनुभएका गिरीश अर्थात श्रीशिवलाई म प्रातः स्मरण गर्दछु । 


प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं

वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् ।

नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं

संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥३॥


जो अन्तरहित आदिदेव हुनुहुन्छ, वेतान्तद्धारा जान्नयोग्य, पापरहित र महान् पुरुष हुनुहुन्छ तथा जो नाम जस्ता भेदहरुबाट रहित, छओटा विकारहरुबाट पुर्ण मुक्त गराइदिने औषधीस्वरुप हुनुहुन्छ, यस्ता श्रीशिवको म प्रातः स्मरण गर्दछु । प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं येSनुदिनं पठन्ति ।

ते दुःखजातं बहुजन्मसंचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो: ॥


जुन  मनुष्यले प्रातःकाल अर्थात बिहान सबेरै उठेर श्रीशिवको ध्यान गर्दै प्रत्येक दिन यी तिनओटा श्लोकहरुको पाठ गर्दछ, त्यो मनुष्य अनेकाँै जन्महरुमा सञ्चित दुखःहरुबाट यथार्थ रुपमा  मुक्त श्रीशिवको त्यो भएर श्रीशिवको त्यो ज्यादै कल्याणमय पद अर्थात् लोकममा पुग्दछ । 


रुद्र तथा शिवः संहारमा कल्याण