सनातन सत्य
अध्यात्म

सनातन सत्य


श्रीगणेशाय नम: श्री भवानी शंकर 

शिवतत्त्व परमप्रकाशरुप हो, त्यहि अखण्ड प्रकाशमण्डलमा प्रवेश गर्नु जीवनको परमचरम लक्ष्य हो, यसका लागि पराम्बा उमाको परमानुकम्पा नै परमावश्यक छ ।
शिवका ५ शक्तिहरु छन ।
चित् - प्रकाशशक्ति
आनन्द - स्वातन्त्रय शक्ति
इच्छा - चमत्कार शक्ति
ज्ञान - विमर्श शक्ति
क्रिया - उनको सर्वाकारमा स्फुरित हुने शक्ति ।

ति नै सच्चिदानन्द सर्वेश्वर परमशिवका ५ रुप छन
सर्वकतृत्त्व सम्पन्न, सर्वज्ञ, पुर्ण, नित्य र सर्वव्यापक ।
पंचरुपमा यिनै शिव को पंचकृत्य हाम्रो जीवनमा चलिनैरहन्छ र यहि शिव लीला हो ।
सृष्टि - पृथ्वी - ब्रह्मा जी - अ
 पालन - जल - विष्णु जी - उ
 संहार - अग्नि - रुद्र जी - म
 तिरोधान - वायु - सदाशिव - नाद
अनुग्रह - आकाश- परमशिव - विन्दु

ति नै शिव ॐकार का केन्द्रविन्दु हुन, यो अनन्त उनको सृष्टि उनैको स्थूल स्वरुप हो ।
" सर्वशक्तेमहेर्शस्य विलासोहि मनोजगत " - यो जगत केवल सच्चिदानन्द सर्वेश्वर महेश्वर शिव कै मनोविलाष हो ।
क्रमश:
श्री जय जय गोरख।।
श्री जय जय काली ।।
श्री गोरखा दर्शन ।।