परमेश्वर " रुद्र " लाइ तत्त्व रुपमा जान्नेवाला
अध्यात्म

परमेश्वर " रुद्र " लाइ तत्त्व रुपमा जान्नेवाला


हाम्रो शास्रमा खासै ' शैव, वैष्णव ' भन्ने कुरो छैन, भगवान का विविध विग्रह हरु छन् जस्-जस्लाइ जुन-जुन विग्रहमा आकर्षण हुन्छ उसले आफ्नो इष्टदेव वनाउछ र संसारमा दुइ मात्रै सम्प्रदाय छन् 

१- भगवानको सम्प्रदाय - यसमा लाग्ने ले सबै भगवान कै हो भन्छ र भगवानका खातिर कार्य गर्छ ।

२- मायाको सम्प्रदाय - यसमा लाग्नेले सांसारिक भोग विलास लाइ नै सत्य मानि कार्य गर्छ ।

अर्को कुरो एकै भगवानका विविध विग्रहरु भएर भिन्न-भिन्न जीवका भिन्न-भिन्न  उपास्य देवी-देवता भएता पनि प्रत्येक जीवको उपास्य को पनि उपास्य केवल ' शम्भव, मयस्कर,  मयोभव , अर्थात साक्षात पशुपतिनाथ रुपि " शिव " नै हुन ।


" शिव " यो नाम कसैले प्रमाणित गरिनुपर्ने नाम होइन कसैले जानोस या नजानोस एक सत्ताको अनुभव प्राय सबैमा हु्न्छ त्यहि परमसत् नित्य अस्तित्व को नाम नै " शिव " हो ।

स्वयं को अस्तित्व र मौलिक स्वरुप के रहेछ भन्ने अतिशय जिज्ञासा हुँदा खोज्ने क्रममा अनुभुति स्वरुप प्राप्त साक्षात " मयस्कर " प्रति यो भजनरुपी स्मरण


परमेश्वर रुद्र प्रति कोटी-कोटी नमन

श्रीकृष्णचन्द्र नै परम " शिव " भक्त र " शिव " महिमा जान्नेवाला हुन भन्ने आख्यान

" कृष्णद्वैपायन: साक्षाद्विष्णुरेव न संशय:।।

को ह्यन्यस्तत्त्वतो रुद्रं वेत्ति तं परमेश्वरम् ।

नार्जुनेन सम: शम्भोर्भक्तो भुतो भविष्यति ।

मुक्त्वा सत्यवतीसुनुं कृष्णं वा देवकीसुतम् ।।

व्यासमुनि कृष्णद्वैपायन साक्षात विष्णुरुप नै हुन, यसमा संशय छदैं छैन ।

व्यासमुनि लाइ छोडेर परमेश्वर " रुद्र " लाइ अरु कस्ले तत्त्वरुपमा जान्न सक्दछ ???

 सत्यवतीसुत व्यास र देवकी सुत श्रीकृष्ण यि दुइ सिवाय अर्जुन समान कोही " शिव " भक्त भुतकालमा भएनन् र भविष्यमा हुँदा पनि हुँदैनन् ।

केवल यहि "शिव " तत्त्व परमात्मा हो, भगवान हो, विराटस्वरुप जगत हो र यो सारा उसैको खेल हो र हामि सबैको मौलिक स्वरुप पनि यहि मात्र हो र बाकि सबै जान्नु भएकै छ जालझेल हो ।

हर हर महादेव ।

जय विश्वनाथ महादेव ।

जय देश ।